"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
คิดถึงงานกาชาด คิดถึง?
2 ธันวาคม 2564
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาคมธรรมศาสตร์ร่วมอุดหนุนสลากกาชาดเพื่อนำรายได้บำรุงสภากาชาดไทย จำหน่ายในราคาเล่ม...
มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
1 ตุลาคม 2564
มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2564
วิดิโอแนะนำ
"จากพี่ถึงน้อง ใช้ชีวิตอย่างไรในรั้ว มธ. " ความห่วงใยจากพี่ๆระดับแถวหน้าของTU.
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • เสื้อโปโล 86 ปี ธรรมศาสตร์ สีเทา (ผู้หญิง)
  • เสื้อโปโล 86 ปี ธรรมศาสตร์ สีเทา (ผู้ชาย)
  • เสื้อโปโล  86 ปี ธรรมศาสตร์ สีขาว (ผู้หญิง)
  • เสื้อ 85 ปี ธรรมศาสตร์ (ผู้ชาย)
  • เสื้อ โปโล สีดำ ธรรมจักร(ผู้ชาย)
Member
169 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป