"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพบรรยากาศ "กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปันและท่องเที่ยวจังหวัดตรัง"
19 มีนาคม 2561
กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน มอบอุปกรณ์กีฬาและหนังสือให้โรงเรียนควรไทร, โรงเรียนบ้านน้ำพราย และโรงเรียนบ้...
เชิญชวนบริจาค “กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์”
12 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษาเพื่อผลิดอกออกผลเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและกำลังสำคัญของประเทศชาติใน...
นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2560
11 กุมภาพันธ์ 2561
รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษารวม 6 คน (ส่วนกลาง...
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • หนังสือ
  • เสื้อคุณตาป๋วย
  • ๓๐ ปี ข้างคลองคันนายาว
  • เสื้อ โปโล สีดำ
  • แสตมป์ชุดรำลึก 100 ปี
Member
49 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป