"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประมวลภาพ "งานรำลึก ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในวาระครบ 100 วัน ที่จากลา"
20 กันยายน 2560
ภาพงานรำลึก ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในวาระครบ 100 วัน ที่จากลา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้อง...
ภาพอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ 3
11 กันยายน 2560
กองทุนทำบุญวันเกิดฯ โดยชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ จัดกิจกรรมธรรมปฏิบัติกับพระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท ณ อุทยาน...
สานฝัน ก้าวแรก...จนก้าวสุดท้ายด้วยการเป็นนักศึกษาทุน ของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
18 กรกฎาคม 2560
"อีกช่องทางในการทำความดี ในวันเกิดของคุณหรือวันที่คุณรู้สึกดี" ร่วมบริจาคเพื่อนำดอกผลของเงินบริจาคจั...
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • เสื้อคุณตาป๋วย
  • เสื้อยืดคอกลม
  • ๓๐ ปี ข้างคลองคันนายาว
  • เสื้อ โปโล สีดำ
  • แสตมป์ชุดรำลึก 100 ปี
Member
43 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป