17𝙩𝙝 𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙛𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙬 𝙚𝙧𝙖

ขอเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17𝙩𝙝 𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙛𝙤𝙧 𝙣𝙚𝙬 𝙚𝙧𝙖 รากฐานที่มั่นคงสู่ความยืนยงแห่งสุขภาวะ

✒️ หัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ประเด็นสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”

📌โดย นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

✒️ หัวข้อ การจัดการสุขภาพเขตเมือง

📌 โดย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ดำเนินรายการโดย : อ.ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ และอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ