เพราะคิดถึง..จึงกลับมาเยือนถิ่นเก่าที่เคยเรียน

จากกันไปนาน เมื่อกลับมาเจอกันย่อมจะมีความคิดถึงมากเป็นพิเศษและกาลเวลาที่ผ่านไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นศิษย์เก่าลูกแม่โดมรุ่นปีเข้า 2513 นำทีมโดย พี่พีระพล ตริยะเกษม อดีตนายกอมธ.ปี2516 และเพื่อนๆทั้งหมด17ท่าน เดินทางกลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดย คุณบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์  ณ อาคารโดมบริหาร ทั้งนี้ผู้ช่วยฯบุญสม กล่าวแนะนำการขยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากท่าพระจันทร์ มาที่รังสิตโดย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งท่านเห็นว่า ควรที่จะขยายการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และสุขศาสตร์ในชั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับหลักสูตรทางสังคมศาสตร์ที่มีอยู่เดิมและ พื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ไม่เพียงพอ ต่อการขยายตัวทางวิชาการและงานวิจัย  มหาวิทยาลัยฯจึงแลกที่ดินที่บางชันราว 500 ไร่กับกระทรวงอุตสาหกรรมประมาณ 2,300 ไร่ที่รังสิต เพื่อสนองรับการขยายตัว ของมหาวิทยาลัยต่อไป  แม้ต่อมาศาสตราจารย์ดร.ป๋วยต้องลาออกเนื่องจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 แล้ว อธิการบดียุค    ถัดๆมาคือ ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย และศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์  ชัยเสรี ยังคงสานต่อการขยายตัวมาที่รังสิต จนมาเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตทุกวันนี้  จากนั้นคณะศิษย์เก่า รุ่นปีเข้า2513 เดินทางไปเยี่ยมชม คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์   ต้อนรับพี่ๆอย่างเป็นกันเอง และแนะนำให้ได้รู้จักคณะฯในเรื่องแนวทางการศึกษาที่อยู่นอกกรอบแนวคิดเดิม พร้อมนำชมพื้นที่จัดการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อการสร้างสรรค์การเรียนรู้  หมุดหมายที่ 2 และ3 ไปที่อาคารศูนย์การเรียนรู้นราธิวาสราชนครินทร์ ต่อเนื่องกับหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์พร้อมรับฟังการบรรยายจากเจ้าที่เป็นอย่างดี  จนคณะศิษย์เก่าฯได้เหงื่อพอประมาณ  จึงนำพา คณะศิษย์เก่ารับประทานอาหารร่วมกันจากครัวรักษ์โลกที่บรรจงปรุงอาหารเพื่อสุขภาพปลอดสารพิเศษโดยเฉพาะ ณ บ้านสาธิต Social space  ช่วงบ่ายคณะศิษย์เก่าไปเยี่ยมชม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.นิธิ จันทรธนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับและแนะนำโรงเรียนฯที่จัดการเรียนการสอนมุ่งส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนเป็น นวัตกรสังคม – Social Innovator กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะ ทั้งหลักสูตรม.ต้นและม.ปลาย รวมทั้งนำชมห้องเรียนบางส่วนของโรงเรียนฯ  หมุดหมายต่อไปคือ พาไปชมร้านเติมเต็ม ช่วยสนับสนุนสินค้าที่ตอบกับโจทย์การลดขยะ และSustainable University  ปิดท้ายกันด้วยการไปเยี่ยมชม อาคารการเรียนรู้ป๋วย 100ปี เดินชมสวนผักออร์แกนิคบนหลังคาอาคารกันพอเหงื่อซึมๆ และชมพื้นที่ภายในอาคาร  จึงได้มานั่งพักถ่ายภาพกับรูปปั้นอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ นั่งเคียงคู่กับอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อนุสาวรีย์ของสามัญชนที่สื่อถึง ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน การกลับมาของพี่ๆในครั้งนี้ทุกๆท่านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “เดินเหนื่อยเลยครับแต่สุขใจที่ได้มีโอกาสมาเยือน”และหากศิษย์เก่าธรรมศาสตร์คณะใดสนใจเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกวิทยาเขต 

               สามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200

               โทรศัพท์ 02-613-3776 – 8

               โทรสาร 02-613-2043

               เว็บไซต์ www.Relations.tu.ac.th

               Facebook http//www.facebook.com/THAMMASATRELATIONS

               อีเมล์ : tu-relations@tu.ac.th