นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และภาคเอกชน เดินทางมาเยี่ยมชมอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชนาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าฯ พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัด เดินทางมาเยี่ยมชมอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ปราณิศา บุญค้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน และนายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ต้อนรับและนำชม

นายพินิจ กล่าวถึงการก่อสร้างอุทยานเรียนรู้ฯ และ “สวนป๋วย” ซึ่งจะเป็นส่วนต่อขยายว่า “นับเป็นสิ่งที่ดีที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แห่งนี้ สร้างสวนสาธารณะลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากที่สหรัฐ เป็นพื้นที่ปอดแห่งใหม่ของคนปทุมธานี ด้วยแนวคิดที่ทันสมัยโดยใช้นวัตกรรมมาผสมผสานลงตัวที่สมบูรณ์ที่สุด

“อย่างไรก็ดี การจัดสร้าง “สวนป๋วย” ยังขาดงบประมาณอยู่พอสมควร จังหวัดปทุมธานี จึงเชิญชวนหน่วยราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่เข้าเยี่ยมชม เพื่อที่จะสนับสนุน บริจาคสมทบทุน สานปณิธาน สร้างพื้นที่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนของประชาชนอย่างแท้จริง”

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนสร้าง “สวนป๋วย” (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ได้ทางบัญชี “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (100 ปีอาจารย์ป๋วย)” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 091-0-16888-9 และแจ้งการบริจาคได้ทาง LINE: pueypark หรืออีเมล puey100.tu@gmail.com [ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2613-2045,08-3331-6000]