ค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์ 2563

 เมื่อพี่ไม่ได้มีให้แค่ทุนการศึกษา  

#กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

            การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้การศึกษา 

เมื่อวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท โดยมีนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดฯจากทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 28 คน และมีคณะกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดฯ ศิษย์เก่าชาวธรรมศาสตร์ และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ที่หลากหลายตามสาขาอาชีพของแต่ละท่าน

กิจกรรมแรกของค่ายในเช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เริ่มด้วยการวางพวงมาลัยโดยตัวแทนนักศึกษา และคณะกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดฯ ณ  รูปหล่ออนุสาวรีย์ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และคุณประโยชน์นานัปการที่ท่านมีต่อประเทศไทย จากนั้นคุณสุพัฒน์  ธนะพิงค์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารกองทุนทำบุญวันเกิดฯ กล่าวเปิดกิจกรรมค่ายฯโดยเล่าถึงความเป็นมา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการกิจกรรมครั้งนี้ อันมีหัวใจสำคัญเป็นการมุ่งเน้นให้นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดฯ

ทุกคนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา หวนกลับมาเป็นบัณฑิตเพื่อส่วนรวม เป็นบัณฑิตที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม กองทุนทำบุญวันเกิดฯต้องการที่จะมอบโอกาสที่มากกว่าแค่โอกาสทางการศึกษาที่เป็นตัวเงิน แต่ต้องการมอบโอกาสในการสร้างพื้นที่ทำความดีให้กับนักศึกษากองทุนฯ ดังนั้นการจัดกิจกรรมค่ายฯ

ในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างให้นักศึกษากองทุนฯ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม มีแนวคิดในการรักษา สืบสาน และต่อยอดจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ต่อไป  

หลังพิธีเปิดกิจกรรมค่ายฯแล้ว กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญคือกิจกรรม Deep Listening เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง เพิ่มพื้นที่การสร้างสุทรียสนทนาหรือการฟังอย่างไม่ตัดสินไม่เบียดเบียนเจตนาของผู้ร่วมวงสนทนา  ลำดับถัดไปคือ กิจกรรมเส้นทางชีวิต พิชิตความฝัน เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษากองทุนฯได้รู้จักการวางแผนและออกแบบการใช้ชีวิต และปิดท้ายด้วย กิจกรรม “ ขอบคุณและขอโทษ ” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษากองทุนฯได้ย้อนมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและบุคคลรอบตัว ย้อนมองรายละเอียดเล็กน้อยที่อาจก่อให้เกิดบาดแผลในจิตใจจนกลายเป็นสัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างนักศึกษากองทุนฯ และคนรอบตัว

ในวันที่ 2 ของกิจกรรมค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ธรรมศาสตร์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ รับวันใหม่ด้วยการจ่ายตลาด อันสืบเนื่องจากกิจกรรมแบ่งกลุ่มจ่ายตลาดในช่วงค่ำของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ได้รู้จักการวางแผนใช้เงิน รวมไปจนถึงการบริหารจัดการให้ปริมาณอาหารเพียงพอกับจำนวนเพื่อนร่วมค่าย  ช่วงบ่ายเป็นการเดินทางไปเรียนรู้กับ “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองจิก”  เพื่อเรียนรู้การร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนเพื่อจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจระดับหมู่บ้าน  เรียนรู้การจัดการพื้นที่การเกษตร รวมไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพของคนในชุมชน ช่วงเย็นกลับมาเรียนรู้การปลูกแตงโมอินทรีย์กับ “กลุ่มพลังพูนดิน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากนั้นร่วมกันทำอาหารเย็นด้วยวัตถุดิบจากกิจกรรมจ่ายตลาดในช่วงเช้า เป็นกิจกรรมที่นักศึกษากองทุนฯให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งสนุกและได้แลกเปลี่ยนฝีมือการทำอาหาร หลังรับประทานมื้อเย็นเรียบร้อย คุณบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฯได้ให้ความรู้แก่นักศึกษากองทุนฯในหัวข้อ “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” รวมทั้งเรื่องราวของ อ.ป๋วย ในหัวข้อ “ อาจารย์ป๋วยสอนอะไรเรา?” เพื่อบอกเล่าความเป็นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ในมิติที่สะท้อนจากเรื่องราวของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ วันที่ 3 ของกิจกรรมค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ธรรมศาสตร์ เริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อคิดรูปแบบโครงการเพื่อสังคม นักศึกษากองทุนฯ แบ่งเป็น 2 ทีม คือ ทีมคิดแผนกิจกรรมและทีมประชาสัมพันธ์ เรียกได้ว่ามีการวางแผนโครงการทั้งในแง่กลยุทธ์และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ช่วงบ่ายได้วิทยากรคือ พี่โหน่ง จากครัวธรรมศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อ การคิดเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้างให้นักศึกษากองทุนฯมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการมองปัญหาในหลากหลายแง่มุม นอกจากความรู้ที่ได้จากพี่โหน่งแล้วทางทีมจากครัวธรรมศาสตร์ยังมีของว่างคือโอโคโนมิยากิ พิซซ่าญี่ปุ่นแสนอร่อยมาฝากนักศึกษาและคณะกรรมการกองทุนฯทุกคนด้วย และปิดท้ายด้วยกิจกรรม เติมความรู้นอกตำราจากศิษย์เก่า โดย คุณสุพจน์  ธีระวัฒนชัย เจ้าของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง และเจ้าของหนังสือ “เมื่อความจนเฆี่ยนตีผม” มาเล่าประสบการณ์ที่ล้มลุกคลุกคลานกับการทำธุรกิจ บริหารคน บริหารชีวิตฝ่าวิกฤติจนมาถึงปัจจุบัน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้น้องได้เห็นมุมมองการใช้ชีวิต เพื่อนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ปิดกิจกรรมค่ายฯด้วยกิจกรรมบายศรีรับขวัญนักศึกษากองทุนฯรุ่นใหม่เข้าสู่ครอบครัวกองทุนฯ กิจกรรมบายศรีเป็นกิจกรรมที่นักศึกษากองทุนฯปี 2-4 ตั้งใจจัดพิธีนี้ให้กับนักศึกษากองทุนฯปี 1 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

 วันสุดท้ายของกิจกรรมค่ายฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปิดท้ายด้วยการทัศนศึกษา ที่วัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานของอยุธยาเมืองเก่าแก่ของประเทศไทยจากนั้นเดินทางไป อนุสรณ์สถาน อ.ปรีดี พนมยงค์ อันเป็นนิวาสสถานเดิมของท่านผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เพื่อเรียนรู้ชีวิต ความคิด และผลงานของท่านเนื่องในวาระ 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์  บุคคลซึ่ง UNESCO ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

กิจกรรมค่ายบ่มเพราะเมล็ดพันธ์ธรรมศาสตร์ในครั้งนี้จะไม่สามารถผ่านไปได้ด้วยดีหากขาดผู้สนับสนุนทุกท่าน ทางกองทุนฯจึงขอใช้โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณไข่ไก่จากฟาร์มรพีพัฒน์ที่สนับสนุนวัตถุดิบให้นักศึกษากองทุนฯในกิจกรรมทำอาหาร ขอขอบพระคุณมื้ออาหารทั้ง 2 มื้อและอาหารว่างอีก 1 มื้อจากศิษย์เก่าใจดีในนามครัวธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณของว่างที่มีประโยชน์จากบริษัท โรงงานแม่รวย (โก๋แก่) และท้ายที่สุดนี้ทางกองทุนฯ ต้องขอขอบพระคุณผู้ให้ทุกท่าน ทั้งผู้ที่บริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับกองทุนทำบุญวันเกิดฯ และผู้ที่ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “บ่มเพาะเมล็ดพันธ์ธรรมศาสตร์” ฯลฯ ที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ ทางกองทุนฯเชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้นักศึกษากองทุนฯทุกคนต่างได้เรียนรู้สิ่งสำคัญ คือ การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับในวันนี้และส่งต่อคุณงามความดีในฐานะผู้ให้ ต่อไป

“ ครอบครัวกองทุนฯ จะเป็นที่ๆคอยเป็นฐานพลัง ฐานทางปัญญา เป็นที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษากองทุนฯทุกคน เพราะกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เป็นมากกว่าที่ๆให้โอกาสทางการศึกษา แต่ที่นี่มุ่งที่จะส่งต่อปณิธานให้บัณฑิตของเรามีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม”

ร่วมสร้างสรรค์ บริจาคกับ กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ได้ที่

ชำระเป็นเงินสด หรือ เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำบุญวันเกิดฯ) ส่งที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200 (ตึกอเนกประสงค์ ชั้น 2)

ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำบุญวันเกิดฯ) ที่ธนาคารดังข้างล่าง แล้วแฟกซ์ใบนำฝาก พร้อมใบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน ไปที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ที่ 02-613-2043

-ธ.กสิกรไทย สาขา บางลำภู เลขที่บัญชี 645-2-05790-3

-ธ.กรุงเทพ สาขา มธ.ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 905-0-06200-0

-ธ.กรุงไทย สาขา มธ.ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 981-4-95999-5

-ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 114-2-19262-0

-ธ.ทหารไทย มธ.ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 155-2-11245-8

บริจาคเงินออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 

บริจาคโดย EDonation