ความเป็นมา

“มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรได้ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา”
ศ. ดร. ปรีดี พนมยงค์
ผู้ประศาสน์การ

วันเกิด ของท่าน คือ วันที่คนอีกมากมายได้เกิด

เชิญ ร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผ่านกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์)

คงเป็นเรื่องปกติและธรรมดาของคนๆ หนึ่ง ที่จะฉลองวันเกิดด้วยการทำบุญใส่บาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา เพื่อหวังว่าชีวิตและการงานจะราบรื่น และอีกหลายๆ คนอาจจะสนุกกับการฉลองวันเกิดในหมู่เพื่อนฝูง แต่คุณจะรู้หรือไม่ว่า ในวันที่คุณกับเพื่อนๆ กำลังมีความสุขอยู่นั้น ยังมีคนอีกมากกมายที่ไม่รู้ว่า จบ ม. 6 แล้วจะได้เรียนต่อหรือไม่ จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเทอม ค่าหนังสือ แต่คนเหล่านั้นจะมีโอกาสแน่นอกหากคุณยินดีที่จะแบ่งปันความสุขในวันเกิดให้เขาบ้างด้วยการสนับสนุนกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

ความเป็นมา

กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นโดยอาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล ในปลายปี พ.ศ. 2546 เพื่อเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ในวาระคล้ายวันเกิดของตน หรือวันที่ตนรู้สึกดีๆ และอยากทำความดี เพื่อเป็นทุนการศึกษา

การได้มาของเงินกองทุนฯ

จากการบริจาคของศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา หรือหน่วยงาน โดยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับบริจาคมาไม่สามารถนำไปใช้จ่ายใดๆ ได้ทั้งสิ้น จะเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง ในปัจจุบันมียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 145 ล้านบาท

การใช้ไปของเงินกองทุนฯ

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะ จัดสรรเฉพาะดอกผลที่มหาวิทยาลัยได้รับเท่านั้น ไปเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้เริ่มจัดสรรทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีนักศึกษาของกองทุนฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ประเภทให้ทุนการศึกษาตลอดจนสำเร็จตามหลักสูตรการศึกษา จำนวน 14 รุ่น รวม 143 คน สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 11 รุ่น จำนวน 69 คน ได้รับเกียรตินิยม 18 คน และนักศึกษาได้รับทุนการศึกษากรณีพิเศษ จำนวน 5 คน เนื่องจากประสบปัญหาระหว่างการศึกษา เช่น ผู้ปกครองถึงแก่กรรม และผู้ปกครองเจ็บไข้หนัก

ช่องทางการบริจาคเงิน

– เงินสด

– เช็คขีดคร่อม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำบุญวันเกิดฯ)”

– ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ. หน้าพระลาน ระบุชื่อผู้รับ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำบุญวันเกิดฯ)”

– โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำบุญวันเกิดฯ)” ผ่านธนาคาร

– กสิกรไทย สาขา บางลำภู เลขที่บัญชี 645-2-05790-3

– กรุงเทพ สาขา มธ. ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 905-0-06200-0

– กรุงไทย สาขา มธ. ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 981-4-95999-5

– ไทยพาณิชย์ สาขา ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 114-2-19262-0

– ทหารไทย สาขา ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 155-2-11245-8

– บริจาคเงินออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ที่ http://relations.tu.ac.th

– บริจาคเงินตามงวดเวลา (Recurring) โดยหักจากบัตรเครดิตของท่าน