วิธีการบริจาค

วิธีการบริจาคเงินให้กองทุนฯ

ชำระเป็นเงินสด หรือ เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำบุญวันเกิดฯ)” ส่งที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200 (ตึกอเนกประสงค์ ชั้น 2)

ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำบุญวันเกิดฯ)” ที่ธนาคารดังข้างล่าง แล้วแฟกซ์ใบนำฝาก พร้อมใบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน ไปที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ที่ 02-613-2043 ข้อความสั่งจ่ายเช็ค “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำบุญวันเกิดฯ)

  • ธ.กสิกรไทย สาขา บางลำภู เลขที่บัญชี 645-2-05790-3
  • ธ.กรุงเทพ สาขา มธ.ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 905-0-06200-0
  • ธ.กรุงไทย สาขา มธ.ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 981-4-95999-5
  • ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 114-2-19262-0
  • ธ.ทหารไทย มธ.ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 155-2-11245-8

บริจาคเงินออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ท่านสามารถบริจาคเงินออนไลน์ได้ เพียงแค่มีบัตรวีซ่า VISA หรือ บัตรมาสเตอร์การ์ด MasterCard ซึ่งออกโดยธนาคารใดก็ได้ทั่วโลก เริ่มต้นการบริจาคด้วยการคลิกที่กล่องใบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน ด้านบนนี้ ที่ปุ่ม เคยบริจาคมาแล้ว หรือ ที่ปุ่ม ยังไม่เคยบริจาคมาก่อน แล้วแต่กรณี เพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านและการบริจาค เพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงิน และเพื่อการติดต่อกับท่านต่อไปในภายหลัง หลังจากนั้นระบบจะให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ท่านบันทึกและยืนยันอีกครั้ง ด้วยการคลิกที่ปุ่ม จัดเก็บข้อมูล ก่อนจะนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีระบบป้องกันความปลอดภัยเป็นอย่างดี เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ท่านประสงค์จะใช้ในการบริจาคเงิน หลังจากท่านกดปุ่ม pay now ที่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย แล้วคลิกที่หน้าต่อๆ ไปตามลำดับ จนมาถึงหน้าสุดท้าย ซึ่งจะมีข้อความบอกว่า Your payment is success และด้านล่างจะมีปุ่ม Go Back to Merchant Website ให้ท่านคลิกที่ปุ่มนี้เพื่อกลับมายังเว็บไซต์ของสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อความว่า ระบบได้จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ และมีข้อความสำหรับให้คลิกเพื่อออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราว ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย และทางสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริงซึ่งออกโดยกองคลังมาให้ท่านทางไปรษณีย์ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง

บริจาคตามงวดเวลา (Recurring) เป็นการบริจาคในลักษณะประจำติดต่อกันเป็นงวดๆ ละเท่าๆ กัน (อาจเป็น 1 เดือน หรือ 3 หรือ 6 หรือ 12 เดือน หรือแล้วแต่จะกำหนด) โดยธนาคารจะตัดเงินจากบัตรเครดิต จนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิก หรือ กำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้โดยกรอกแบบฟอร์ม

ใบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน [Download] และ

หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัตรเครดิต (Recurring) [Download]

  • ส่งไปที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200 (ตึกอเนกประสงค์ ชั้น 2) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่คุณอมรรัตน์ โทร. 02-613-3777 ต่อ 4000 โทรสาร 02613-2043

หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า
                 กรุณาส่งแบบฟอร์มการบริจาคเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน (PAY-IN)
                 มาถึงสำนักงานฯ ภายในวันที่ 25 ของเดือนที่ท่านบริจาค