"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ กิจกรรม
ดินสอ8เหลี่ยม


 สัญลักษณ์ของความผูกพันธ์ เรื่องราว หรือ ความทรงจำแห่งความหลังของใครหลายๆคน ณ เวลานี้..ใกล้ถึงเวลาอันสมควร ที่เราจะมาร่วมสร้างรอยยิ้ม ความอบอุ่น และ ความทรงจำให้เกิดขึ้นอีกครั้ง..
วีดีโออื่นๆ
Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป