"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย ! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โครงการระดมทุนจัดสร้าง "สวนป๋วย" จัดงาน Run for PUEY (วิ่งเพื่อสวนป๋วย) เป็นงานวิ่งเพื่อระดมทุนสร้างสวนป๋วย สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้ สวนสุขภาพเพื่อประชาชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยอบอุ่นของเหล่าบุคคลากรที่มาร่วมงาน และความสนุกสนานของเหล่านักวิ่งที่มาวิ่งเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือวิ่งเพื่อสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล เป็นประธานในการปล่อยตัวนักวิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และนายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมวิ่งในงาน RUN FOR PUEY 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

โครงการระดมทุนจัดสร้าง "สวนป๋วย" ขอขอบพระคุณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง, CP, ULINK, ธนาคารออมสิน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, N Soya, Keystone, บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์, บ้านปู และ ปตท. ที่สนับสนุนการจัดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ZAAP ผู้ดำเนินการจัดงานวิ่งที่ในครั้งนี้
Member
206 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป