"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เยี่ยมชมธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 อดีตสหาย พี่น้องชาวม้ง จากเขตงานภูหินร่องกล้า จ.เพชรบูรณ์ และศิษย์เก่ามาถวาย ความเคารพพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระบรมมหาราชวัง และแวะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยมิตรภาพ

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป