"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศผลการประกวดแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์


ประกาศผลการประกวดแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์


คลิกเพื่อดูรายละเอียด


หมายเหตุ : ขอให้ผู้ชนะการประกวด ติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดสำหรับการรับรางวัล ได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สสัมพันธ์ โทร 02-613-3778 คุณกันติชา (ในวัน-เวลาราชการ)Member
148 ศิษย์เก่า และ 44 บุคคลทั่วไป