"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ร่วมทำบุญ ลุ้นรางวัล กับ สลากกาชาดธรรมศาสตร์“ร่วมทำบุญ ลุ้นรางวัล กับ สลากกาชาดธรรมศาสตร์

แจกใหญ่จัดเต็ม เชิญเพื่อนๆ ร่วมบุญ

กาชาดธรรมศาสตร์ปีนี้ รางวัลกว่า 2 ล้านบาท

ร่วมลุ้น รางวัลที่1 ทองคำแท่ง หนัก 15 บาท

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท

และรางวัลอื่นๆ อีกหลายรายการ”

สั่งซื้อได้ ทาง http://www.relations.tu.ac.th:8007/RedCrossTU/

ออกรางวัล วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ติดตามการประกาศผลรางวัล

www.relations.tu.ac.th

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200

โทรศัพท์ 02-613-3776 - 8

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนเชียงรากน้อย ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 088-670-0486 ,084-117-5562Member
144 ศิษย์เก่า และ 44 บุคคลทั่วไป