"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ช่องทางการบริจาคโครงการระดมทุนจัดสร้าง "สวนป๋วย"


“การพัฒนาชาติจะต้องคำนึงถึงการทะนุถนอมสิ่งแวดล้อมประชาชนด้วย เวลาที่เราจะพิจารณาถึงเรื่องการพัฒนา จำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์สำหรับสาธารณะและอันเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลภายหลังต่อไปด้วย”  


ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พ.ศ. 2514 


ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการระดมทุนจัดสร้าง "สวนป๋วย" สวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ สวนสุขภาพเพื่อประชาชน  

โดยการบริจาคสามารถทำได้ 3 ช่องทาง คือ      
1.บริจาคด้วยตัวเอง
ได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 2 เวลา 08.00-16.30 น.
2.บริจาคโดยการโอนเงินไปที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (100 ปี อาจารย์ ป๋วย) เลขที่ 091-016888-9  3.บริจาคผ่านระบบ e-Donation โดยการสแกนQR-code ยืนยันชื่อรายการ ALUMNIQR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ *เพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า*

สิ่งที่ต้องแจ้งหลังการโอนเงิน

1.ชื่อ-นามสกุล พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จ และเลขประจำตัวประชาชนผู้บริจาค

2.หลักฐานการโอนเงินบริจาค  กรุณาส่งข้อมูลบริจาคมาที่ Line : pueypark หรือ E-mail : puey100.tu@gmail.com

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 083-331-6000 ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อประชาชน

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป