"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญร่วมงานงานเสวนาวิชาการเรื่อง "ไทยใหม่-ฉลองรัฐธรรมนูญ" ในโอกาสเปิดตัว #ปฏิทินป๋วย2563


สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยุคคณะราษฎร (2475-2490) คือความเปลี่ยนแปลงจากยุค “สยามเก่า” สู่ “ไทยใหม่” ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อยู่ชั้นมัธยมปีที่ 8 ในปี 2475 เวลานั้นท่านเพิ่ง “แตกเนื้อหนุ่ม” ยังไม่เดียงสาในทางการเมือง เป็นแต่พวก “ไทยมุง” คนหนึ่ง ต่อมาภายหลังท่านก็เลิกเป็นไทยมุง และให้ข้อคิดว่า “ถ้ารักจะให้ดุลแห่งชีวิตของประชาชาติไทย เคลื่อนสูงขึ้นไปโดยไม่ทิ้งเสถียรภาพ ไม่มีทางอื่น ต้องร่วมกันมาก ๆ เลิกลัทธิไทยมุง ไทยบ่น ไทยมุงบ่นเสีย ชวนกันย้ายสังกัดเป็นไทยสน ไทยร่วม ไทยเรียกร้อง แล้วไทยจะเจริญ” #ปฏิทินป๋วย #ไทยใหม่ #ฉลองรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ นับเป็นการจัดทำ #ปฏิทินป๋วย เป็นปีที่ 8 เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ความคิดและอุดมคติของอาจารย์ป๋วยที่ปรารถนาให้มนุษย์มีพร้อมทั้งความจริง ความงาม และความดี และที่จะเห็นสังคมที่มี “สันติประชาธรรม” นั่นเองขอเชิญร่วมงานงานเสวนาวิชาการเรื่อง "ไทยใหม่-ฉลองรัฐธรรมนูญ" ในโอกาสเปิดตัว #ปฏิทินป๋วย2563 ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

โดย ส. ศิวรักษ์, รศ. ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ, ผศ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์, นริศ จรัสจรรยาวงศ์

 

สั่งซื้อ #ปฏิทินป๋วย2563 ในราคาฉบับละ 150 บาท ได้ทาง inbox หรือจะรอไปซื้อที่หน้างานก็ได้ครับ [ดูรายละเอียดที่ https://www.snf.or.th/2019/]

 

 

** รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้าง #สวนป๋วย ในอุทยานการเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี ต่อไปMember
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป