"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วิธีบริจาคโครงการระดมทุนจัดสร้าง "สวนป๋วย"


นอกจากการร่วมสมทบทุนสร้าง #สวนป๋วย [ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า] ด้วยการโอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (100 ปีอาจารย์ป๋วย)” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 091-0-16888-9 แล้ว ผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชน ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากอาคาร #อุทยานเรียนรู้ป๋วย100ปี ยังสามารถบริจาคเงินได้ทาง e-Donation โดยใช้แอพพลิเคชั่นธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือของท่าน ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงสแกน QR code นี้


แล้วแจ้งรายละเอียดการบริจาคทาง LINE: pueypark หรือทาง puey100.tu@gmail.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการระดมทุนจัดสร้าง “สวนป๋วย” (PUEY PARK for the PEOPLE) สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โทร 0-2613-2045, 08-3331-6000
ขอขอบคุณที่ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว พื้นที่แห่งสุขภาพ และการเรียนรู้ สำหรับพวกเราทุกคน

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป