"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม เรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ


 ชมรมเรียนรู้ขันธ์ 5

 กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม เรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ


โดย พระอาจารย์ชานนท์  ชยนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรม


วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประภาศน์  อวยชัย  ชั้น 4  อาคารอเนกประสงค์ 1  มธ.ท่าพระจันทร์

             เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ร่วมกับชมรมเรียนรู้ขันธ์ 5 จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม โดยพระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย มธ.ท่าพระจันทร์ ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนในเข้าอบรมปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น 84 ท่าน


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าอบรม ณ จุดลงทะเบียนได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองโรคในเบื้องต้น รวมทั้งมีการแจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้เข้าอบรมก่อนเริ่มกิจกรรม  ในช่วงเช้า พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท ได้การแสดงธรรมเทศนา เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเรียนรู้ขันธ์ 5 เพื่อเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ


กิจกรรมช่วงบ่ายเริ่มด้วยการสอบอารมณ์ สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ชานนท์ มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามประเด็นธรรมต่างๆ พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกิจกรรมบุญครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันถวายปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 26,840.00 บาท เงินถวายซื้อที่ดินแก่วัดป่าเจริญธรรมจำนวน 12,050.00 บาท และเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมเรียนรู้ขันธ์ 5 จำนวน 5,780.00 บาท  


 
ทั้งนี้ทางกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์และชมรมเรียนรู้ขันธ์ 5 ขอขอบพระคุณแรงบุญจากทุกท่านและขออนุโมทนาบุญกับผู้เข้าร่วมอบรมมา ณ โอกาสนี้ .

Member
206 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป