"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบรางวัลแก่ผู้ถูกสลากกาชาดประจำปี 2562


 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบรางวัลแก่ผู้ถูกสลากกาชาดประจำปี 2562วันที่ 23 ธ.ค. 62 และวันที่ 26 ธ.ค.62 ที่บริเวณโถงอาคารเอนกประสงค์ 1 และหน้าลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 มอบรางวัลที่ 2 รถยนต์MG แด่คุณณัฐวุฒิ นววัฒนทรัพย์ ,รางวัลที่ 4  รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า wave 110-I ให้แก่ผู้ถูกรางวัลจำนวน 3 ท่านได้แก่  1. คุณพัณณ์ชิตา สุคูณ , 2. คุณสุชาติ แซ่เตียว , 3. คุณอภิวัฒน์ วินิจฉัย และรางวัลที่ 6 จักรยานพับได้ Tern Verge P20 จำนวน 1 รางวัล ให้แก่ คุณสุรศักดิ์ กิจมงคลธรรม และรางวัลอื่นๆอีกมายมาย

      สามารถตรวจผลรางวัลได้ที่ http://www.relations.tu.ac.th/news/detail.aspx?id=1003&cid=1 สำหรับผู้ที่ถูกรางวัล รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท,รางวัลที่ 5 Smart Phone หัวเว่ย รุ่น P30 Pro,รางวัลเลขท้าย 4 ตัว LED Smart TV อะโคเนติก43 นิ้ว ,รางวัลเลขท้าย 3 ตัว บัตรกำนัลใบละ1,000 บาท ,รางวัลเลขท้าย 2 ตัว บัตรกำนัลใบละ  500 บาท และยังไม่มาติดต่อขอรับรางวัล สามารถนำหลักฐานสลากกาชาดที่ถูกรางวัลฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ อาคารเอนกประสงค์1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

Member
206 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป