"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เทคนิค ใช้ชีวิตให้มีความสุข สนุกกับการเรียน Online

CCC Workshop Series #2

หน่วยกิจการนักศึกษาและให้คำปรึกษาทางวิชาชีพ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Career Counseling Center - Thammasat Business School )

เมื่อไม่มีเพื่อนที่นั่งเรียนข้างๆ อีกต่อไป เหมือนสังคมที่เคยมีความสุขหายไป ชั่วโมงเรียนก็ไม่สนุกเหมือนเก่า เราจะจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญนี้อย่างไร?
มาเรียนรู้เทคนิค “ใช้ชีวิตให้มีความสุข สนุกกับการเรียน Online"
โดย คุณพิชาวีร์ เมฆขยาย ที่ปรึกษาจิตวิทยาองค์กร นักจิตวิทยาองค์กรเชี่ยวชาญจิตวิทยาเชิงบวก จากเว็ปไซด์ชื่อดัง iSTRONG Mental Health

📆 วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564
🕔 18:00 - 20:00 น.
📍 ทาง Zoom meeting

🔥 ลงทะเบียนก่อนได้สิทธิ์ก่อน คลิกเลย:

https://forms.gle/DXWMKMMbCBYd9EBo6

โดยคุณ : Admin เมื่อ 22 กันยายน 2021 : 20:43:14  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 56 บุคคลทั่วไป