"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เทคนิคการเรียนการสอบ การจด shot note
เทคนิคการเรียนการสอบ การจด shot note และเทคนิคดีๆ อื่น ๆ จากทีมงานทำชีทสรุปสุดปังอย่าง TU MoreSheet

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>> https://www.facebook.com/ThammasatULibrary/videos/402027938075800

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Thammasat Business School

โดยคุณ : Admin เมื่อ 22 กันยายน 2021 : 20:38:55  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 56 บุคคลทั่วไป