"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
โต๊ะทำงานกับต้นไม้มงคล

ตกแต่งโต๊ะทำงานด้วยต้นไม้

นอกจากจะช่วยประดับตกแต่งให้โต๊ะทำงาน ดูสวยงามมากขึ้นแล้ว ยังช่วยทำให้มีสีเขียวของธรรมชาติอยู่ใกล้ตัว เวลาที่อยากจะพักสายตา ก็แค่หันไปมอง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: ต้นไม้ฟอกอากาศ

โดยคุณ : Admin เมื่อ 2 กันยายน 2021 : 23:21:6  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป