"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รับสมัครพนักงาน
บริษัทแคชชู (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้พัฒนาสีพ่นชิ้นส่วนภายในรถยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทั้ง ในประเทศไทยและต่างประเทศ
รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี สัญชาติไทย
• จบการศึกษาระดับ ม.6 - ปริญญาตรี
• ขยัน อดทน
• ตาไม่บอดสี
• หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำสี พ่นสีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
• รับคำสั่งและรายงานตรงต่อหัวหน้าไลน์ผลิตตามแผนกที่ตนเองสังกัด
• ปฏิบัติตามระบบควบคุมงานผลิต
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบังคับบัญชา
สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
• ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารสำหรับคนทำ OT
• ค่าเดินทาง
• ค่าครองชีพและค่าครองชีพบุตร
• ของขวัญแต่งงาน
• เบี้ยขยัน 500 600 700 บาท/เดือน
• ชุดยูนิฟอร์ม
• อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด

วิธีสมัคร
• ส่ง RESUME ของท่านมาที่ Email
personnel@cashewmarketing.co.th
• สมัครด้วยตนเองที่
บริษัท แคชชู (ประเทศไทย) จำกัด
110/13-14 ม.17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
• สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-4016815-20
ต่อ 144 หรือ โทร. 086-3418341
ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์
อัตราเงินเดือน
เริ่มต้น 12,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
บริษัท แคชชู (ประเทศไทย) จำกัด
110/13-14 ม.17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

โดยคุณ : รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เมื่อ 16 กันยายน 2022 : 14:57:44  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 56 บุคคลทั่วไป