"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
บริษัท เจวาย เอ็กซ์เพรส จำกัด รับสมัคร Operation 2 อัตรา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: คุณ Katwadee Nawatarangkun

โดยคุณ : Admin เมื่อ 22 กันยายน 2021 : 22:17:45  

Member
206 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป