"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
บริษัท ฉางติ่ง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: คุณ Kenny Li

โดยคุณ : Admin เมื่อ 12 กันยายน 2021 : 23:48:53  

Member
162 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป