"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Back to the memory

Back to the memory
ทริป TU.รังสิต ทัวร์การเดินทาง
สู่ความทรงจำ ย้อนรอยอดีต
ไปกับแก๊งเพื่อนเก่า
กลับมาสร้างความทรงจำใหม่ๆไปด้วยกัน....อย่าปล่อยให้"อดีต"เป็น"แค่อดีต"
"รวมแก๊ง" แล้วที่เหลือขอเป็นหน้าที่ของเรา
Thammasat Relations Travel
เมนูทริปเช้า-บ่าย-อาหารอร่อย
เลือกสถานที่/กิจกรรม ที่ต้องการเยี่ยมชม ช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย และยังมีเมนูอาหารอร่อยๆ ให้เลือกจนจุใจ ทริปเช้า
1.อาคารโดมบริหาร
2.หอสมุดป๋วย-อาคารการเรียนรู้นราธิวาส
3. เยี่ยมชมคณะ……………………
4.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทริปบ่าย
1.หอประชุมกิติยาคาร หอประชุมแห่งใหม่
2.อาคารป๋วย ๑๐๐ ปี
3.อาคารพลังใจพลังใหม่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
4.ร้านเติมเต็ม
5.พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จัดโดยสนง.ธรรมศาสตร์สัมพันธ์
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์
8.30-16.30 น.
ชั้น 1 รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทร.088-670-0486


โดยคุณ : ธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อ 16 กันยายน 2020 : 11:25:36  

Member
169 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป