"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี

📣📣📣ด่วน !!!! รับเพียง 40 ท่านเท่านั้น //////

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า

🙏🙏🙏เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดบึงจังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 กำหนดเดินทางวันที่ 16-18 ตุลาคม 2563

โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 4,000 บาท (รวมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และร่วมสมทบองค์กฐิน) โดยจะพาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น สักการะย่าโม วัดศาลาลอย วัดบ้านไร่ วิหารหลวงพ่อโต ปราะสาทหินพิมาย ช้อปปิ้งด่านเกวียน ฯลฯ

ชำระเงินสดได้ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม

(คุณยืนยง กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ 02613-3054
คุณมยุลี กองบริหารศูนย์รังสิต 02-564-4440-59 ต่อ 1915)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ โทร.02-613-3003-4โดยคุณ : ocean butterfly เมื่อ 25 สิงหาคม 2020 : 10:12:21  

Member
169 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป