"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกับ โครงการ “Data Analytics for Upskilling”

โครงการ “Data Analytics for Upskilling” ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) เพราะข้อมูล (Data) คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะกำลังคนเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน โดยความร่วมมือ ธนาคารไทยพาณิชย์จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

**เรียนรู้ได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบ online บริหารจัดการเวลาเรียนได้ตามต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดย Scan QR Code หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/DataAnalyticsProgram/โดยคุณ : ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อ 15 กรกฎาคม 2020 : 14:36:46  

Member
169 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป