"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ธรรมะกับกฎหมาย-กามนิต วาสิฏฐี

กามนิต วาสิฏฐี
กามนิต. พบรักกับสาวงาม นามว่าวาสิฏฐี. .
ทั้งคู่ให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่า
จะพบกันอีกครั้งที่แดนสุขาวดี.
จะครองคู่กัน ณ ที่แห่งนั้น.
อย่างมีความสุขชั่วนิจนิรันดร์.
แต่แล้ว ทั้งคู่ต้องพลัดพรากจากกัน
วาสิฏฐีมีเหตุต้องแต่งงานกับคนอื่น.
และต่อมาได้บวชเป็นพระภิกษณี.
ส่วนกามนิต. แต่งงานกับคนอื่น.
ถูกโจรปล้น. ไม่มีความสุขในการครองเรือน
จึงออกบวชและหวังจะได้
เข้าพบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อพบทางดับทุกข์
และได้พบกับความสุขอันเป็นนิรันดร์
ในระหว่างการเดินทาง
ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้น
กามนิตได้เข้าขอพัก
ที่บ้านของช่างปั้นหม้อเป็นการชั่วคราว
และในวันเดียวกันนั้น
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็ได้เสด็จมาขอพักอาศัย
ที่บ้านหลังนั้นด้วยพอดี
กามนิตจึงได้สนทนาธรรม
กับพระพุทธเจ้า
อ่านหนังสือเรื่องนี้แล้ว
รู้สึกประทับใจกับบทสนทนาโต้ตอบ
ระหว่างกามนิตกับพระพุทธองค์.
กามนิต ผู้ที่หวังจะได้เข้าพบพระพุทธเจ้า
เพื่อขจัดความทุกข์ที่ตนได้เผชิญมา
และได้พบกับความสุขอันเป็นนิรันดร์
กามนิตมีโอกาสสนทนาธรรม
กับพระพุทธเจ้า
โดยที่ไม่รู้เลยว่า
สมณะที่สนทนาอยู่นั้น
คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง
กามนิตมีความกระหาย
อยากรู้เรื่องชาติหน้า
หรือชีวิตหลังความตายว่าเป็นอย่างไร
ขณะที่พระพุทธองค์ทรงแนะ
ให้กามนิตสนใจเรื่องทุกข์และการดับทุกข์
กามนิตกล่าวแย้งพระพุทธองค์ในทุกเรื่อง
พระพุทธองค์ได้ทรงยกอุปมาอุปไมยว่า
หากไฟกำลังไหม้บ้าน
และบ่าววิ่งมาเรียกเจ้านายให้ออกจากบ้านโดยเร็ว
ควรหรือไม่ที่เจ้านายจะบอกบ่าว
ให้ไปดูก่อนว่าข้างนอกนั้นฝนตกหรือไม่
มีพายุหรือเปล่า ถ้าฝนไม่ตก ไม่มีพายุ
ถึงจะออกจากบ้านไป
พระพุทธองค์ทรงกล่าวอุปมาอีกหลายอย่าง
ซึ่งสามารถหักล้าง
คำโต้แย้งของกามนิตได้หมดสิ้น
และชี้ให้เห็นว่า
สิ่งที่ควรสนใจมากที่สุด
ก็คือดับทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้
แทนที่จะมัวหาคำตอบ
เรื่องสวรรค์หรือนรก
ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไร
นอกจากสนองความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้น
กามนิตยอมจำนน
ด้วยไม่สามารถหาเหตุผลใด
มาหักล้างพระพุทธองค์ได้
แต่เนื่องจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง
ขัดแย้งกับความเชื่อเดิมของตนอย่างรุนแรง
ที่เชื่อว่าดินแดนสวรรค์คือ
สถานที่ทึ่เขาจะได้อยู่ครองคู่
กับวาสิฏฐีไปชั่วนิจนิรันดร์
ดังนั้นกามนิตจึงเลือก
ที่จะบอกกับตนเองว่า
ส่ิงที่สมณะรูปนี้กล่าวมาทั้งหมด
มิใช่คำสอนของพระพุทธองค์
ยังคงมุ่งมั่นที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ให้จงได้.
แต่ก็ถูกโคบ้าขวิดตายเสียก่อน
ที่จะได้รู้ความจริงว่า
ตนได้พบพระพุทธองค์แล้ว
กว่าจะรู้ความจริงว่า
ตนเคยได้พบพระพุทธองค์
และเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธองค์
ต่อเมื่อได้ผ่านกาลเวลาไปนานแสนนาน
"เรื่องราวดำเนินส่วนแรกเป็นภาคพื้นดิน
อ่านแล้วได้ข้อคิดว่า
หากเรายึดมั่นถือมั่น
อยู่กับสิ่งใดมากจนเกินไป
จะไม่สามารถมองเห็นความจริง
ตรงตามความเป็นจริงได้
หรือเรียกอีกอย่างว่า
ไม่สามารถมองเห็น"ธรรม"
หรือธรรมชาติได้.
เมื่อมองไม่เห็นธรรม
แม้พระพุทธองค์มาปรากฏอยู่ต่อหน้า.
เราก็จะมองไม่เห็นพระพุทธเจ้า.
ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า.
"ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา"
และในส่วนหลังเป็นภาคสวรรค์
หลังกามนิตเสียชีวิต
ได้ไปเกิดเป็นเทวดา
และพบกับ วาสิฏฐี
ทั้งสองได้เล่าเรื่องราวชีวิตหลัง
ความรักในโลกมนุษย์
ประสบการณ์แห่งการไขว่คว้าหากัน
จนได้มาพบเจอพุทธศาสนา
ตลอดจนการเห็น การเกิดดับของสรรพสิ่ง
ที่แม้แต่สวรรค์
พรหมก็หลีกหนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลง
มีแต่บรมสุขแห่งพระนิพพาน
คือทางออกแห่งการเดินทางอันยาวนานนี้
วาสิฏฐีได้เข้าถึงความจริงนี้ก่อน
และทำให้กามนิตได้รู้ว่าบุคคล
ที่ตนพบในบ้านช่างปั้นหม้อ
ได้ให้สัจธรรมแห่งความจริงไว้พิจารณา คือใคร
การไม่ต้องเวียนว่ายอีกต่อไปเป็นเช่นไรในที่สุด
ในเรื่องกามนิตนี้ เป็นการเชื่อมโยง
หลักธรรมในพุทธศาสนา
กับความจริงแห่งความรักได้อย่างลึกซึ้งและกินใจ
ให้แง่คิดแก่ผู้อ่านว่า
แม้รักแท้ที่ทุกคนปรารถนา
ก็ไม่สามารถดับทุกข์ได้.
สาระของความรักนั้นจะคบนาน คบสั้น ไม่สำคัญ
จะอยู่ด้วยกันแล้วสุขแค่ไหนก็ไม่สำคัญ
สำคัญที่ เจอกันแล้ว
เราร่วมเกื้อกูลกันให้จิตใจเติบโตได้มากแค่ไหน
เพื่อจิตใจที่ก้าวหน้า
ในสังสารวัฏที่ทุกคน ทุกฐานะ
ต่างพบกันกันชั่วคราวอยู่แล้ว
ต่างคนต้องต่างเดินไป
จนถึงจุดหมายด้วยตัวเอง
เราวัดคุณค่าความรักที่ตรงนี้
เป็นความหมายของคู่บุญ
ที่เจอกันด้วยบุญเก่า
และเกื้อกูลกันด้วยบุญปัจจุบัน
ปัญญาในการรู้จักรักนี้เอง
ที่ทำให้จิตใจเราเติบโต
ไปพร้อมๆกับความรัก
เพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีที่จะทำให้
แต่ละคนสามารถดูแลตนเอง
สามารถสร้างบุญต่อได้เอง
ต่อไปจนถึงจุดหมาย

ขอขอบคุณ-ธรรมะกับกฎหมาย

โดยคุณ : sita เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2020 : 13:40:0  

Member
153 ศิษย์เก่า และ 47 บุคคลทั่วไป