"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕
อบรม 1 วัน ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยคุณ : สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อ 1 มิถุนายน 2017 : 16:15:39  

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป